top of page

Rekordhögt medlemsantal!


Örebro studentkårs medlemsantal har ökat i takt med att verksamheten sakta men säkert återgått till det normala efter pandemin. I dagsläget har Örebro studentkår närmare 4300 medlemmar, vilket är det högsta medlemsantalet på många år, om inte någonsin. Under coronapandemin där campus ekade tomt och studenter fick vänja sig vid distansundervisning, minskade studentkårens medlemsantal avsevärt. En teori till varför medlemsantalet minskade under pandemin är de uteblivna studiesociala aktiviteterna, däribland Introduktionen. Efter att studenter fått återgå till campusbaserad undervisning och att Örebro studentkårs ordinarie verksamhet kunnat öppna upp kan vi se en stadig ökning av medlemmar. - Att vi kommer tillbaka till ett medlemsantal som ligger över det vi haft innan pandemin så pass snabbt som vi gjort är ett kvitto på att det engagemang som finns inom kårsektionerna och organisationen som helhet verkligen har bidragit till ett bättre studentliv vid Örebro Universitet. Så jag vill rikta ett stort tack till alla styrelsemedlemmar, engagerade medlemmar, faddrar, generaler och även medlemmar överlag för utan dem hade vi inte varit i närheten av det medlemsantalet vi ligger på i dagsläget, säger William Ahlgren, ordförande för Örebro studentkår.


2023 firar Örebro studentkår 60 år och ett flertal evenemang och happenings planeras för kårmedlemmar. Förhoppningsvis kan vi även se en fortsatt ökning av kårmedlemmar framöver.


112 visningar

Comments


bottom of page