top of page

Studenternas möte med utbildningsministern


Utbildningsminister Mats Persson besökte under onsdagen Örebro universitet. Under besöket träffade han bland annat studenter för att höra deras åsikter kring livet som studerande idag. Persson deltog i ett rundabordssamtal med ett antal studenter där de diskuterade viktiga frågor som rör studenternas vardag.


Ett av de huvudsakliga ämnena som diskuterades under samtalet var studentkårens uppdrag och utmaningar. Studenterna berättade för ministern om de utmaningar som studentkåren står inför i dagens samhälle och betonade vikten av en stark studentröst.


– Vi är mycket tacksamma för att ha haft möjlighet att diskutera dessa frågor med Mats Persson. Det är ett viktigt tillfälle för oss att nå ut med studenternas perspektiv. Vi försökte dela upp samtalet i tre delar för att kunna beröra såväl studenters ekonomiska situation och utbildningen som studentkårers utmaningar efter kårobligatoriets avskaffande, säger William Ahlgren, Örebro studentkårs ordförande.


Utbildningsminister Mats Persson uttryckte sin uppskattning för samtalet och för studenternas engagemang.29 visningar

Comentarios


bottom of page