top of page

Studentrepresentant i styrgruppen för linje 14

Under de senaste decennierna har det funnits en politisk ambition att göra rekrytering till högre utbildning mer jämlik. Trots denna ambition finns det fortfarande stora skillnader mellan vilka grupper i samhället som övergår till högre studier. Styrgruppen för linje 14 arbetar för att motivera högstadie- och gymnasieelever till högre studier. Gruppen består av verksamhetsansvarig för Linje 14 i samarbete med företrädare från Örebro kommun och Örebro universitet. På mötena tas det beslut om budget för verksamheten, samt vad som ska jobbas med framöver.

Vi erbjuder: Att vara studentrepresentant vid Styrgruppen för linje 14 är en perfekt position för dig som vill vara med och påverka barn och ungas framtida utbildningsval. Brinner du för att bidra till samhällsnyttiga åtgärder? Sök till styrgruppen för linje 14 och representera studenternas åsikter kring verksamheten. Förutom det ovannämnda, bidrar posten till en merit på cv:t inför kommande arbetsansökningar.

Mötesfrekvens: 2 gånger per termin.

Vi söker: 1 studentrepresentant som är intresserad av frågor som rör högre utbildning och specifikt hur man motiverar unga till att utbilda sig. Viktigt är att den sökande brinner för att göra skillnad för unga människors framtid.

Ansökan Mejla till samordnare@orebrostudenkar.se Ansökan ska innehålla: – Namn, telefon nr och epost – Bakgrund (vad du studerar osv) – Motivering till varför du söker till posten


Kontaktperson

Kasper Martinell

0709399922

100 visningar

Comments


bottom of page