top of page

Studentrepresentanter till UKÄ bedömargrupp

Uppdraget

Utvärderingen baseras på en kollegial bedömning som genomförs av bedömargruppen som

består av ämnessakkunniga från universitet och högskolor, studentrepresentanter och

arbetslivsföreträdare. I uppdraget ingår att granska underlagen, medverka i möten och genomföraintervjuer med lärosätenas representanter och studenter. Bedömargruppen skriver sedan ett yttrande med återkoppling till lärosätet om de utvecklingsområden och goda exempel som har identifierats i respektive utbildning. Det samlade omdömet ligger till grund för UKÄ:s beslut om utbildningarnas kvalitet. Bedömarna arbetar gemensamt, men med viss ansvarsfördelning inom sig. Studentrepresentanter bevakar särskilt inflytandefrågor.


Arbetsinsats och arvode

Arbetet kommer främst ske i perioden maj – november 2024, men påbörjas med introduktion

och möte i januari och februari. Ett par dagar ägnas åt möten samt intervjuer med utbildningarna som utvärderas. Utvärderingen genomförs helt på distans och med stöd från såväl UKÄ som andra delar av bedömargruppen. Uppdraget motsvarar i tid ungefär 16 arbetsdagar. UKÄ betalar 33 600 kronor i arvode och står för kostnader för eventuella resor,

övernattningsboenden och gemensamma måltider i samband med uppdraget.

Vi söker Studenter som själva studerar en biomedicinsk analytikerutbildning. Erfarenhet av arbete med frågor som rör utbildningsmiljö och studentinflytande är meriterande.

Ansökan

Skicka mail till: oskar.kindberg@uka.se

Ansökan ska innehålla följande:


  • Namn

  • Födelseår

  • Kontaktuppgifter

  • En kort beskrivning av den nominerades bakgrund och motivering till varför den

  • nominerade är lämplig för uppdraget.

51 visningar

Comments


bottom of page