top of page

"Tveka inte på att ansöka eller nominera någon till styrelsevalet!"


Philip Hedbris, valnämndens ordförande för GIH & Sofia Öhberg, valnämndsledamot i GIH

Mellan 6-19 mars kan kårmedlemmar nominera sig själv eller någon annan till en förtroendepost inom sin kårsektion. Vi är mitt uppe i nomineringsperioden för kårsektionernas val, en period som i mångt och mycket lägger grunden för kommande verksamhetsår. Förtroendevalda i Örebro studentkårs kårsektioner har i skrivande stund avverkat en större del av sitt uppdrag där mandatperioden sträcker sig till och med sista juni. Mellan 6-19 mars pågår nomineringsperioden där medlemmar i respektive kårsektion kan nominera sig själva eller någon annan till att ta sig av ett förtroendeuppdrag för kommande verksamhetsår. – Att sitta med i styrelsen ger en erfarenhet som man med säkerhet får användning för i sin kommande yrkesproffesion, då man lär sig att samverka och arbeta med olika typer av människor, säger Philip Hedbris, valnämndens ordförande för GIH. I april anordnas valmöten för varje kårsektion där bland annat kårsektionernas styrelser ska tillsättas. För att processen ska gå rätt till och att tillräckligt många nomineringar ska komma in har varje kårsektion utsett så kallade valnämnder. – En utmaning har varit att komma på hur vi effektivt kan marknadsföra styrelseposterna för att få en inblick i hur deras arbete ser ut. Därför har vi försökt vara kreativa med vår marknadsföring i form av enklare informativa vloggar med en lättsam approach, säger Sofia Öhberg, valnämndsledamot i GIH. Till och med 19 mars går det att skicka in en nominering till respektive kårsektions valnämnd. Genom att besöka din kårsektions Instagramkonto får du mer information om vilka poster som ska tillsättas i valet och hur du skickar in din nominering. – Tveka inte på att ansöka eller nominera någon till styrelsevalet! Allt som krävs är att mejla för- och efternamn och vilken styrelsepost det gäller till vår mejl gih.valnamnd@gmail.com, säger Elsa Santalahti, valnämndsledamot i GIH.

86 visningar

Kommentarer


bottom of page