top of page

Vi söker en styrelseordförande för Örebro kårhusrestaurang AB!Örebro studentkår söker en styrelseordförande för Örebro kårhusrestaurang AB. Som ordförande i styrelsen för studentkårens aktiebolag har du inte bara möjligheten att positivt påverka studenters vardag och skaffa dig en unik erfarenhet av bolagsstyrning utan även möjligheten att forma kårhusets framtid. 

 

Du kommer inom styrelsen att besluta om långsiktig inriktning för kårhuset med huvudsyfte att utveckla företagets verksamhet, kapital och resurser, utifrån Örebro studentkårs ägardirektiv, genom att driva det organisatoriska och strategiska arbetet. Därmed kommer du att ansvara för att följa upp beslut och planer samt säkerställa kontrollen av bolagets förvaltning. Du kommer att informera ägare (Örebro studentkår) om bolagets utveckling och situation. Vidare förväntas du genomföra omvärldsanalyser, förbereda och leda varje styrelsesammanträde och säkerställa att ledamöter får den information som behövs för att kunna fullgöra sina uppdrag inför varje styrelsemöte.

 

Som ordförande arbetar du främst med att leda det organisatoriska och strategiska arbetet inom bolaget. Som ordförande har du det övergripande ansvaret för verksamheten och leder styrelsens arbete. Du säkerställer att bolaget förvaltas utefter lagar, ordningar och direktiv. Vidare möjliggör du för ett inkluderande styrelsearbete där samtliga styrelsemedlemmar får möjlighet att yttra sig.

 

Du är en nyckelfigur i att aktiebolagets verksamhet fungerar väl. Du trivs att arbeta självständigt och är en lagspelare. Du har även en god kommunikativ förmåga. Du kan delegera och samordna stöd till styrelsen, driftchef och ledningsgruppen. Du har förmågan att ta strategiska och långsiktiga beslut. Du har en god förmåga att leda andra på ett inkluderande sätt. 

 

 

Vi söker dig som:

 • Har relevant utbildning och/eller erfarenhet av arbetsuppgifter med betydelse för tjänsten.

 • Har erfarenhet av styrelsearbete.


Personliga egenskaper

 • Arbetar effektivt självständigt

 • Lagspelare

 • Långsiktig och kommunikativ

 • Noggrann i sitt arbete

 • Strukturerad och ordningsam


Det är meriterande om du har:

 • Arbetat med budgetarbete

 • Arbetat med planering och utveckling av bolag

 • Arbetat med styrning och ledning

 • Erfarenhet av styrelsearbete

 • Erfarenhet av aktiebolag och bolagsstyrning

 • Erfarenhet av ideellt arbete

 • Erfarenhet av kårhusets verksamhet

 • Erfarenhet av att inneha arbetsgivaransvar

 

Arvode: 25% av heltid med arvodering på 38,5% av prisbasbeloppet

 

 


Vi rekryterar löpande.

18 visningar

Comments


bottom of page