top of page
IMG_2481_edited.jpg

Utbildningsstöd

Studentinflytande & Politik

Som studenter förväntas vi vara en aktiv del i arbetet med att utveckla högre utbildning. Vårt inflytande i utvecklingen av universitet och högskolor är fastställd i Sveriges lag. Som student på ett universitet är det dock inte alltid självklart vad rollen som student innebär. Förutom att genomföra studierna så förväntas det av studenter att vi är delaktiga i att utveckla vårt lärosäte, i allt från utbildning till studiemiljö, jämlikhet och forskning.

Hur studenter och Örebro studentkår påverkar

Örebro studentkår arbetar varje dag för att förbättra och utveckla utbildning, forskning och förutsättningarna för en god studietid. Det gör vi tillsammans med Örebro universitet, Örebro kommun, Region Örebro län, Sveriges förenade studentkårer och med andra externa aktörer.

Universitetet ansvarar lokalt för att det finns välfungerande strukturer för studentinflytande så att studenter kan komma till tals och vara med och ta viktiga beslut som rör universitetets framtid och utveckling. Studentinflytandet grundar sig på en ömsesidig vilja att samarbeta mellan universitetets myndighetspersonal och studentkår samt att studenter använder sig av de verktyg för påverkan som vi tillsammans med universitetet har tagit fram. Det är framför allt via kursvärderingar och studentrepresentation där du som student gör dig och dina medstudenter hörda.

 

Våra åsikter

Örebro studentkårs högsta beslutande organ, fullmäktige, ansvarar över Örebro studentkårs åsiktsdokument. Dokumentet genomsyrar hela organisationen och gäller för representanter och förtroendevalda i såväl kårsektioner som för studentrepresentanter i universitetsstyrelsen. I fullmäktige finns alla kårsektioner representerade. Därmed säkerställer vi att åsikter från studenter från hela Örebro universitet är med och påverkar vad vi gemensamt ska tycka om högskolans roll i samhället, studenternas utbildning, livsstandard, forskning med mera.

Vill du påverka våra gemensamma åsikter? Du som medlem i Örebro studentkår har möjlighet att skicka in förslag till beslut till fullmäktige.

Studentrepresentation
Örebro Studentkårs åsiktsdokument
bottom of page