top of page

Örebro studentkår årliga utmärkelser 

Örebro studentkårs utmärkelser syftar till att uppmärksamma särskilda insatser inom alla områden av Örebro studentkårs verksamhet.

 

Årets samarbete

Årets samarbete tilldelas en person, kårsektion eller samarbetsförening som verkat för gott samarbete mellan kårsektioner, kårmedlemmar eller mellan samarbetsföreningar, och som därmed skapat mervärde, särskild nytta eller nöje för studenter och kårmedlemmar vid Örebro universitet.

 

Årets prestation

Årets prestation tilldelas en kårsektion, projektgrupp eller samarbetsförening som genom sitt engagemang skapat extra mervärde för Örebro studentkårs medlemmar samtidigt som det bidragit till en bättre studietid i Örebro.

Årets kårvän

Årets kårvän tilldelas en extern aktör eller person som genom särskilda insatser stöttat och varit behjälplig i Örebro studentkårs arbete.

 

Årets eldsjäl

Årets eldsjäl tilldelas till en kåraktiv person som genom engagemang, kreativitet och uthållighet har utvecklat och drivit verksamhet som varit till nytta för Örebro studentkår under verksamhetsåret.

 

Årets kårsektion

Årets kårsektion tilldelas en kårsektion som gjort särskilda framsteg i sin verksamhet. Kårsektionens arbete har gynnat både sina egna medlemmar samt bidragit positivt till Örebro studentkår som helhet.

bottom of page