top of page

Einar Prytz vinner Pedagogiska priset 2022


Nils Köllerstedt (Sobra), Emanuel Blom (Qultura), Einar Prytz, Alva Wristel (Corax), Louise Rang (TekNat)

Idag överraskades den första vinnaren av Pedagogiska priset 2022. Einar Prytz är Universitetsadjunkt på Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap och kan numera även titulera sig som vinnare av Pedagogiska priset. Einar överraskades med applåder och jubel från kollegor och studenter under onsdagen. På plats fanns bland annat bedömargruppen för Pedagogiska priset. Bedömargruppen består av representanter från Kårstyrelsen som tillsammans gått igenom de nomineringar som skickats in från studenter vid Örebro universitet. Kriterierna som bedömargruppen utgått från i sin bedömning beskriver lärarens sätt att undervisa med akademisk grund, nytänkande inom högskolepedagogik, aktiva kunskapsutveckling, kritiska tänkande samt internationella tänkande.

Einar Prytz, Universitetsadjunkt på Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Utdrag från studenter motiveringar:

“Einar är den lärare som utmärkt sig mest under min tid på universitetet. Han är alltid engagerad i sitt arbete och besitter bred kompetens inom juridiken, särskilt inom arbetsrätt. Under seminarier och andra undervisningstillfällen skapar han en trygg studiemiljö där alla studenter kan känna sig delaktiga och inkluderade. Einar främjar kritiskt tänkande i sin undervisning genom att låta oss studenter reflektera över, och analysera till exempel olika rättsreglers syfte och tillämpning innan ett korrekt svar presenteras. Han uppmuntrar till djupare analyser av ämnet bland annat genom att jämföra svensk rätt med internationell lagstiftning, samt öppnar upp för flera sätt att angripa diverse rättsproblem. Detta i kombination med hans gedigna erfarenhet och kunskap inom ämnet leder till unika lärotillfällen där studenter tillåts diskutera, ifrågasätta och utvecklas tillsammans. Hans undervisning blir på så sätt oerhört betydelsefull.”

“Einar har undervisat på Örebro universitet i mer än 10 år. Jag kan inte tala för alla dessa men för de tre åren jag läst här, samt året innan, vet jag att Einar konstant gått utöver det som förväntas av honom inom rollen som undervisare. Han har med sin pedagogiska förmåga hjälpt enormt många studenter att förstå de områden han undervisar i, bland annat genom att alltid stanna kvar och svara på alla frågor som kan finnas efter en föreläsning eller ett seminarium. Vidare är han alltid väldigt glad och stannar gärna och pratar med en i korridoren ifall man träffas där. Enligt min mening förtjänar han att tilldelas det pedagogiska priset.”


Örebro studentkår har sedan 1999 delat ut pedagogiska priset till två lärare som ”visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med internationella perspektiv”.

558 visningar

Comments


bottom of page