top of page
IMG_0206_edited.jpg

Örebro studentkår

Om Örebro studentkår

Örebro studentkår företräder sedan 1963 samtliga studenter och doktorander vid Örebro universitet. Studentkåren bedriver utbildnings- och studiesociala frågor för att just du som valt Örebro universitet som lärosäte ska få den utbildning du blivit lovad samt en trygg och säker studiemiljö.

Örebro studentkår samarbetar och har ständig kontakt med universitet och kommun för att föra studenters talan i de beslut som påverkar dig som student. Bland annat har studentkåren studentrepresentanter i Fakultetsnämnderna – som är en del av universitetets centrala ledning.

Studenter vid Örebro universitet som valt att bli medlemmar i Örebro studentkår

Studentrepresentanter vid Örebro universitets centrala organ

Örebro studentkårs högst beslutande organ bestående av 41 ledamöter från de olika kårsektionerna

Örebro studentkårs fristående tidning

Örebro Kårhusrestaurang AB

Örebro studentkårs ägda dotterbolag

Örebro studentkårs högst verkställande organ bestående av 1 ledamot från varje kårsektioner samt Örebostudentkårs presidium

Tjänstepersoner anställda av Örbero studentkår

Studentrepresentanter vid Örebro universitets olika instutioner

Örebro studentkår består av tio kårsektioner indelade enligt Örebro universitets instutioner; Corax, DokSek, GIH, Grythyttan, NexusQultura, Serum, Sesam, Sobra, TekNat

Rådsfunktioner bestående av personer från kårsektioner, kansli och kårstyrelsen

bottom of page