top of page
IMG_2481_edited.jpg

Samarbetsföreningar

Samarbetsföreningar

 

Örebro studentkår samarbetar med flertalet studentföreningar. Dessa föreningar sysslar med allt mellan himmel och jord – sportaktiviteter, radiosändningar, improvisationsteater, politik och rent sociala föreningar.

 

I en förening kan du engagera dig på ett flertal olika sätt, dels som medlem och delta på aktiviteterna, dels som styrelsemedlem och föra föreningens arbete framåt. 

 

Finns inte den studentförening du letar efter? Eller ni kanske redan är en studentförening som vill få bättre förutsättningar? Vi på Örebro studentkår värnar om ett rikt studentliv och ser gärna att nya studentföreningar bildas. Hur ni går tillväga kan ni läsa om här. 

IMG_0673_edited.jpg

1

Bilda en Studentförening
 

För att bilda en helt ny studentförening behöver ni upprätta några dokument. Detta för att ge studentföreningen tydliga riktlinjer om vad ni ska arbeta med och en grund att vila på. De dokument som behövs är:
 

 • Stadga

 • Verksamhetsplan

 • Budget

2

Bli en Samarbetsförening
 

När ni nu har en studentförening är det dags att bli samarbetsförening med oss på
Örebro studentkår! För att ansöka om att bli en samarbetsförening behövs några fler
dokument än de som nämndes ovan.
 

 • Organisationsnummer

 • Kontaktuppgifter till styrelsen

 • Verksamhetsberättelse (för befintlig studentförening)

 • Ekonomisk berättelse (för befintlig studentförening)

 • Antal medlemmar (för befintlig studentförening)
   

Vi på Örebro studentkår hjälper er gärna med dessa dokument och svarar på era frågor.

Mallar till dessa dokument finner ni nedan.

3

Varför samarbeta med Örebro studentkår?
 

En samarbetsförening får vissa tjänster och fördelar:
 

 • Möjlighet att ansöka om föreningsbidrag från Örebro kommun.

 • Utrymme på Örebro studentkårs hemsida.

 • Anslagstavla på universitet, i mån av plats.

 • Postfack på Örebro studentkårs kansli.

 • Möjlighet att en gång per termin synas i Örebro studentkårs informationskanaler.

 • Rätt att vara med på föreningsutbildningar och nätverksträffar som arrangeras av Örebro studentkår.

 • Tillgång till hjälp och stöd från studentstadskoordinatorn och vice ordförande med studiesocialt ansvar.

 • Läs mer: Bidrag till studentföreningar och studentprojekt - orebro.se

Mall:
Stadgar
Mall:
Verksamhetsplan
Mall:
Budget
Mall: Organisationsnummer
Mall: Kontaktuppgifter
bottom of page