top of page

Sobra

sobra_svartguld1.png

Sobrasektionen är en partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden kårsektion inom Örebro studentkår. Kårsektionen arbetar främst med utbildningsbevakning och den studiesociala biten. Sobra ligger under institutionen JPS, vilket innefattar program och kurser inom juridik, psykologi och socialt arbete. Alla studenter som läser program och kurser under akademin kan välja att tillhöra Sobrasektionen.

Sobra är inte organiserat under universitetet, utan som en del av Örebro studentkår. Likt alla andra föreningar har Sobra en styrelse med en ordförande, en sekreterare, en kassör etc. Det är via kårsektionen studenter bäst kan utöva inflytande över kvalitén på sina egna utbildningar.

Sektionsrum

Plats

Långhuset, L103

campus Örebro

Öppettider

Måndag - torsdag

12.00 - 13.00

  • Facebook
IMG_0807_edited.jpg

Sobras styrelseledamöter

Roll
Förnamn
Efternamn
E-post
Sekreterare
Mathias
Brink
sobra.sekreterare@gmail.com
Kommunikatör 
Linnéa
Filipsson
Information.sobra@gmail.com 
Vice Ordförande
Jesper
Karlsson 
Vice.sobra@gmail.com
Fum Samordnare
Hanna
Andersson Wallén
utbildningsbevakare@sektionencorax.se
Ordförande för sexmästeriet
David
Baatz 
sexmasteriet.sobra@gmail.com 
Kårstyrelsedelegat
Nils
Köllerstedt
sobra.ks@orebrostudentkar.se
Ekonomiansvarig
Maja
Forsaeus
Ekonomiansvarig.Sobra@gmail.com 
Ordförande för utbildningsbevakningen
Lovisa
Jakobsson
Utbildningsbevakning.sobra@gmail.com
Ordförande för näringslivsutskottet
Sofia
Broström 
näringsliv.sobra@gmail.com 
Vice ordförande för sexmästeriet
Tindra
Heyer 
-
Ordförande
Fia
Wilhelm
ordforande.sobra@gmail.com

Utbildningar som tillhör Sobra

Program på grundnivå

Juristprogrammet
Kriminologiprogrammet
Psykologprogrammet
Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning
Socionomprogrammet

Kurser på avancerad nivå

Kriminologi - kvantitativ forskningsmetod
Kriminologi - kvalitativ forskningsmetod
Kriminologi - vetenskapligt skrivande
Socialt arbete - kvantitativ forskningsmetod
Socialt arbete - kvalitativ forskningsmetod
Socialt arbete - vetenskapligt skrivande

Kurser

Kriminologi
Psykologi
Rättsvetenskap
Socialt arbete
bottom of page