top of page

Sobra

sobra_svartguld1.png

Sobrasektionen är en partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden kårsektion inom Örebro studentkår. Kårsektionen arbetar främst med utbildningsbevakning och den studiesociala biten. Sobra ligger under institutionen BSR, vilket innefattar program och kurser inom juridik, psykologi och socialt arbete. Alla studenter som läser program och kurser under akademin kan välja att tillhöra Sobrasektionen.

Sobra är inte organiserat under universitetet, utan som en del av Örebro studentkår. Likt alla andra föreningar har Sobra en styrelse med en ordförande, en sekreterare, en kassör etc. Det är via kårsektionen studenter bäst kan utöva inflytande över kvalitén på sina egna utbildningar.

Sektionsrum

Plats

Långhuset, L103

campus Örebro

Öppettider

Måndag - torsdag

12.00 - 13.00

  • Facebook
IMG_0807_edited.jpg

Sobras styrelseledamöter

Roll
Förnamn
Efternamn
E-post
Ordförande
Tindra
Heyer
ordforande.sobra@gmail.com
Ordförande för sexmästeriet
Emma
Bergström 
sexmasteriet.sobra@gmail.com 
Vice ordförande för sexmästeriet
Viktor
Rosqvist
sexmasteriet.sobra@gmail.com
Vice ordförande Intern
David
Baatz
vice.sobra@gmail.com
Vice ordförande Extern
Tintin
Leufstadius
sobra.ks@orebrostudentkar.se
Utbildningsbevakningen
Albina
Olausson
utbildningsbevakning.sobra@gmail.com
Näringslivsutskottet
Jorge
Camus
naringsliv.sobra@gmail.com 
Ekonomiansvarig
Marie
Isa
ekonomiansvarig.Sobra@gmail.com 
Kommunikatör 
Linnéa
Filipsson
information.sobra@gmail.com 
Sekreterare
Adam
Hartin
sobra.sekreterare@gmail.com
Fum Samordnare
Alva
Johansson
fullmaktigesamordnaresobra@gmail.com

Utbildningar som tillhör Sobra

Program på grundnivå

Juristprogrammet
Kriminologiprogrammet
Psykologprogrammet
Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning
Socionomprogrammet

Kurser på avancerad nivå

Kriminologi - kvantitativ forskningsmetod
Kriminologi - kvalitativ forskningsmetod
Kriminologi - vetenskapligt skrivande
Socialt arbete - kvantitativ forskningsmetod
Socialt arbete - kvalitativ forskningsmetod
Socialt arbete - vetenskapligt skrivande

Kurser

Kriminologi
Psykologi
Rättsvetenskap
Socialt arbete
bottom of page