top of page

DokSek

Doksek_ikon-150x150.png

DokSek är en kårsektion inom Örebro studentkår och är till för doktorander oavsett ämnestillhörighet. Vi som jobbar med DokSek är också doktorander och jobbar för att förbättra vår situation vad gäller forskarutbildningen, arbetsmiljö, våra rättigheter som studenter, information och andra aspekter av doktorandlivet. Vi organiserar även seminarier kring, för oss, viktiga ämnen för att underlätta vårt jobb och studier. Arbetet är både kul och givande. Om du har problem och behöver hjälp eller skulle vilja bli mer engagerad i DokSek tveka inte att kontakta oss i styrelsen via doksek@oru.se.

För mer information, besök vår hemsida.

DokSek is a part of Örebro student union and specifically for doctoral students regardless of the subject. We who work in DokSek are PhD students as well and work for improving our situation regarding the research education, work environment, our rights as students, information and other aspects of the life of the PhD students. We also organize seminars regarding important subjects for us to help us with our work and studies. The work is great fun and informative. If you are experiencing problems or like to get involved in
DokSek please do not hesitate to contact us in the board at doksek@oru.se.

For more information, please visit our website.

IMG_0807_edited.jpg

DokSek styrelse/board

Roll
Förnamn
Efternamn
E-post
Member
Myrto
Chatzopoulou
myrto.chatzopoulou@oru.se
Member
Iris
Elmazoska
iris.elmazoska@oru.se
Member
Evangelia
Kerezoudi
evangelia.kerezoudi@oru.se
Member
David
Caceres-Dominguez
david.caceres-dominguez@oru.se
Treasurer
Maria
Darwish
maria.darwish@oru.se
Secretary
Ansung
Kim
ansung.kim@oru.se
Vice president
Hailey
Rheault
hailey.rheault@oru.se
President
Rukaya 
Al-Zayani
rukaya.alzayani@oru.se
bottom of page