top of page

Röda paviljongen

Röda paviljongen

Röda Paviljongen är en lokal som Örebro studentkår administrerar uthyrning av för aktiviteter kopplat till kårsektioner och kårmedlemmar under terminerna. Lokalen är belägen på Campus Almby vid volleybollplanerna. 

Bokningsinformation

 • Som kårsektion och kårmedlem inom Örebro studentkår har du möjlighet att hyra Röda Paviljongen via oss.
   

 • Det går att hyra lokalen på onsdagar, fredagar eller lördagar. 
   

 • Bokning av lokalen kan endast ske under pågående termin.
  (ej bokningsbar mellan veckorna 25-32)
   

 • Under introduktionerna (de första fyra veckorna av terminerna) har endast Kårsektionerna rätten att boka Röda Paviljongen. Under introduktionen har även kårsektionerna förtur till bokning för resterade datum av terminen, detta för att bidra till en levande studentkultur.

 • Efter introduktionens kan även kårmedlemmar boka upp Röda Paviljongen.
   

 • Bokningsförfrågan görs via Örebro studentkårs hemsida. 

Pris & Betalning

 • Priset för att hyra lokalen är 300kr för kårsektioner och 600kr för enskilda medlemmar per hyresperiod oavsett om det är en vardag eller helg.
   

 • Fakturan skickas digitalt till er uppgivna email adress och skall vara betald senast 30 dagar efter hyresperioden.
   

 • Hyreskontraktet skrivs under, samt nycklar och passerkort delas ut, samma dag hyresperioden påbörjas (onsdagar eller fredagar) under receptionens öppettider om inget annat framkommit.
   

 • Nyckel samt passerkort återlämnas nästkommande vardag under receptionens öppettider.
   

 • Avgiftsfri avbokning sker senast 48 timmar innan avsedd tid för upphämtning av nyckel, i annat fall erhålls en avgift på fulla hyreskostnaden.
   

Utrymme & Husgeråd

 • Det finns gott om bord och stolar, ca 60 sittplatser. Maxantal personer i lokalen är 150.
   

 • I lokalen finns det ett kök med spis, ugn, 2 stora kylskåp samt 2 mikrovågsugnar.
   

 • Det finns inga husgeråd såsom bestick och tallrikar mm, så det rekommenderas att medtaga eget.
   

 • Lokalen har två toaletter. Tvål, toalettpapper och pappershanddukar erhålls av Universitets lokalvårdare.
   

 • Det finns även en musikanläggning som enkelt kopplas till en telefon, laptop eller en surfplatta, detta med en AUX 3,5mm kabel.

Städning

 • Hyresgästen ansvarar själv för att återställa lokalen till sitt ursprungliga skick samt städning innan kl. 9:00 vardagen efter uthyrningsperioden. (torsdag eller måndag)
   

 • Städkontroller genomförs under förmiddagen efter varje uthyrningsperiod och eventuella brister i städningen faktureras hyresgäster för. Vid lättare bristningar i städandet kontaktas hyresgästen med åtgärder som ska genomförs innan nyckel lämnas in.
   

 • Ett städförråd med städutrustning finns att tillgå och skall tillämpas.
  Uppsatt på städförrådets dörr finns de instruktioner för städningen som skall efterföljas. Detta förråd fylls på av Universitets lokalvårdare.

bottom of page