top of page
IMG_0687_edited.jpg

Kårsektioner

Vad är en kårsektion?

Örebro studentkår består av nio stycken kårsektioner som tillsammans representerar alla studenter och doktorander på Örebro universitet. Kårsektionerna är uppbyggda med utgångspunkt i universitetets organisationsstruktur för att vi bäst ska kunna representera olika studenter. Vilken kårsektion som en student tillhör avgörs alltså av vilken utbildning/kurs en läser. Doktorandsektionen samlar alla doktorander oavsett ämne.

Kårsektionernas verksamhet

Kårsektionerna finns för och utgörs av sina medlemmar. De engagerade är studenter som vid Örebro universitet vill få ut så mycket som möjligt av sin egen och andras studietid. För kårsektionerna betyder det att anordna studiesociala aktiviteter så som bland annat sittningar, föreläsningar och möten med näringsliv. Det innefattar att arbeta politiskt mot/med institutionen och utse studentrepresentanter för att förbättra studiekvalitén. Det innefattar att ta hand om och introducera nya studenter som kommer till Örebro universitet.

Kårsektionernas struktur

Gemensamt för alla kårsektioner är att deras verksamhets leds av styrelser utsedda av kårsektionens medlemmar. Kårsektionernas omfattning av egna råd och utskott varierar mellan kårsektionerna i allt från utbildningsutskott till studiesociala utskott och näringslivsutskott.

IMG_0673_edited.jpg
Corax_ikon-1024x1024.png
Corax
Doksek_ikon-150x150.png
DokSek
GIH_ikon-150x150.png
GIH
Grythyttan_ikon-150x150.png
Grythyttan
Qultura_ikon-150x150.png
Qultura
serum_gul.png
Serum
Sesam_ikon-150x150.png
Sesam
sobra_svartguld1.png
Sobra
teknat-logo-hemsida.png
TekNat
nexus-original-logo.png
Nexus
bottom of page