top of page

Lösnummer är Örebro studentkårs fristående tidning och grundades 1966. Under hösten 2015 fick tidningen en ordentlig nystart med innehåll som utgår från vad studenter faktiskt vill läsa om, en helt ny grafisk profil och stort fokus på webbinnehåll  och digitala plattformar.

En redaktion av ideella eldsjälar

Lösnummer är en tidning för studenter och för dem är det självklart att den också drivs av studenter. Förutom chefredaktören som är heltidsarvoderad inom studentkåren och vice chefredaktören som är arvoderad på deltid, är det ideellt arbetande studenter som producerar allt innehåll på hemsidan och de andra digitala kanalerna, samt i Studentguiden som ges ut varje termin. Är du intresserad av att skapa Sveriges mest innovativa studenttidning tillsammans med Lösnummer är du självklart varmt välkommen att bli del av redaktionen. Allt som behövs är vilja, engagemang och skaparlust. Lösnummer kräver inga förkunskaper och vilken utbildning du läser spelar inte heller någon roll. 

Lösnummer granskar Örebro studentkår

”Tidningen skall vara religiöst, fackligt och partipolitiskt obunden samt arbeta självständigt och oberoende av fullmäktige, kårstyrelse, sektionsstyrelser och andra organ inom studentkåren.”

I detta utdrag ur Lösnummers redaktionella policy beskrivs hur Lösnummer förhåller oss till Örebro studentkår. Lösnummer är en del av Örebro studentkår som också är med och finansierar tidningens verksamhet, samtidigt är det Lösnummers uppdrag att opartiskt granska dem. Det är ett uppdrag Lösnummer tar på stort allvar och ser som tidningens bidrag till en demokratisk studentkår för alla.

Är du intresserad av att engagera dig vid sidan av dina studier och vara med i Lösnummers härliga crew? Släng iväg ett mail till chefredaktor@losnummer.se.

Vill du veta mer om Lösnummer och följa med i vad som händer på och runt Örebro universitet?

Gå in på Lösnummers hemsida

bottom of page