top of page
orebrodagen-svart-och-vit-mindre_edited.png

Studentrepresentation

Syftet med studentrepresentation

Studentrepresentanternas uppgift är att framföra åsikter och tala för alla studenter vid Örebro universitet,

oavsett om de är medlemmar i studentkåren eller inte.

Detta görs för att studenter ska få insyn och möjlighet att påverka universitetets verksamhet enligt lag.

”Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse

för utbildningen eller studenternas situation.”– Högskolelagen Kapitel 2 § 7

Ett av Örebro studentkårs viktigaste uppdrag är att tillsätta studentrepresentanter till organ och råd inom

Örebro universitet där beslut bereds, eller där beslut tas i frågor som rör studenternas utbildning eller situation.

medlemsantal.png

Vad gör en studentrepresentant?

Som studentrepresentant har du mandat att tala för alla studenter vid Örebro universitet. Du sitter med i möten där olika ärenden tas upp i frågor som rör allt från utbildning, forskning, internationaliseringsfrågor, disciplinärenden och mer, beroende på vilket organ eller råd du har en position vid. Du förväntas komma förberedd och läst de handlingar som skickas ut i förväg för att vara en bidragande deltagare vid mötets sammankomst. Om du som representant vill diskutera handlingar innan mötet med något i Örebro studentkår så hör du av dig till ÖS samordnare.

Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?

Studentrepresentanter får en unik möjlighet att diskutera och påverka universitetet i frågor som rör kvalitet på utbildning och den fysiska- och psykosociala miljön på universitet. Du får även en insikt och praktisk kunskap inom mötesförfaranden. Som studentrepresentant kan du få intyg på ditt uppdrag vilket kan vara en merit för framtida jobb, och vissa av uppdragen är även arvoderade.

Hur blir jag studentrepresentant?

Varje vårtermin håller Örebro studentkår Kårval, då väljs studentrepresentantplatserna för kommande verksamhetsår. Kårvalet sker både i kårsektionerna och i ÖS fullmäktige. I kårsektionerna väljs studentrepresentanter till organ inom institutionerna. I fullmäktige väljs studentrepresentanter till organ som är övergripande för stora delar av- eller för hela universitetets organisation och verksamhet.

 

Innan valet hålls det en nomineringsperiod där alla medlemmar i Örebro studentkår kan
nominera sig själva eller någon de tror skulle passa till en specifik post.

Håll ögonen öppna på nomineringsperioden. Ibland händer det att alla platser inte blir fyllda vid valet, eller att de blir lediga under läsåret. 

 

Kontakt

Har du frågor om studentrepresentation?

Kontakta Örebro studentkårs politiska sekreterare


Vill du engagera dig specifikt hos din institution?

Kontakta ansvarig kårsektion för mer information om hur du går till väga.

bottom of page