top of page

Vinnare av Pedagogiska priset 2022 – Mats Liljegren


Mats Liljegren, Universitetslektor på Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Idag överraskades den andra vinnaren av Pedagogiska priset 2022. Mats Liljegren är Universitetslektor på Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap och numera även vinnare av Pedagogiska priset. Mats överraskades under ett enhetsmöte under måndagen och fick inför kollegor och studenter ta del av nyheten att han vunnit pedagogiska priset 2022. Kriterierna som bedömargruppen utgått från i sin bedömning beskriver lärarens sätt att undervisa med akademisk grund, nytänkande inom högskolepedagogik, aktiva kunskapsutveckling, kritiska tänkande samt internationella tänkande. Mats Liljegren kommer, precis som Einar Prytz (som även han vunnit pedagogiska priset 2022) få en inbjudan till Akademisk högtid i maj där priset delas ut mer formellt.

Louise Rang (TekNat), Mats Liljegren

Utdrag från studenters motiveringar:

“Mats undervisar utifrån personliga erfarenheter och forskning på ett dynamiskt och inspirerande sätt. Genom en blandning av anekdoter, empiri och tillämpande övningar utvecklar han studenter till självständiga och kompetenta medarbetare.”

“Mats är en eldsjäl till lektor som brinner för det ämne han undervisar i på psykologprogrammet. Han har nya idéer varje termin för hur arbetet med studenterna ska läggas upp och vilket som är bästa sättet att göra det på. Man förstår att man har valt det bästa yrket när Mats föreläser på grund av det engagemang han har, och hur inspirerande han är. Mats problematiserar forskning som finns och ber oss att kritiskt granska det vi har framför oss och det som kommer prägla vår yrkeskarriär. Därför anser jag att han förtjänar det pedagogiska priset.”

“Fråga vilken psykologstudent som helst om vilken lärare som brinner mest för sin undervisning och är som mest engagerad så kommer majoriteten förmodligen svara Mats. Med respekt för oss som hans framtida kollegor skapar han utrymme för nytänkande sätt att lära och skapa där vi får ta lika mycket, om inte mer utrymme än han själv. Finns det en lärare som förtjänar detta pris så är det verkligen Mats.”


Örebro studentkår har sedan 1999 delat ut pedagogiska priset till två lärare som ”visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med internationella perspektiv”.

226 visningar

Comments


bottom of page