top of page
IMG_8638_edited.jpg

Hållbar utveckling

För att värna om studenternas framtid behöver Örebro studentkår och Örebro universitet sträva efter att ligga i framkant i miljöfrågor, med stöd av sociala och ekonomiska frågor för att stödja miljöperspektivet. En allmän definition av begreppet ”hållbar utveckling” är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Eftersom studenterna är framtiden ligger det alltså i studenternas intresse att värna om den.

Universitetet bör även ta ett större ansvar och verka för de miljö-/sociala/ekonomiska frågor som nästa generation står inför. En ökad kunskap bland universitetets utbildningar i sig skulle även leda till en bättre förståelse kring hur man både som grupp och individ kan arbeta hållbart. En gemensam insats för hållbar utveckling vore inte endast gynnsam för miljön, utan skulle även öka anseendet för universiteten och studentkåren i stort.

vågor

Örebro studentkår anser att:
 

  • Örebro studentkår och Örebro universitet ska verka för en hållbar utveckling genom att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor i sin verksamhet.
     

  • Ett långsiktigt mål för Örebro studentkår och Örebro universitet ska vara att ta stor hänsyn till miljön samt de sociala och ekonomiska frågor som den hänsynen innebär i den dagliga verksamheten
     

  • Det på universitet ska finnas riktlinjer för hur de anställda kan arbeta ur ett mer hållbart perspektiv.
     

  • Både Örebro studentkår och Örebro universitet ska sträva efter att exempelvis verka för en minskad pappersförbrukning, förbättrade möjligheter till källsortering samt inkludering av hållbar utveckling i de program och kurser där ämnet är relevant.

Undersökning för hållbar utveckling vid Örebro universitet 21/22
 

Örebro universitet arbetar med att implementera sin strategi- och handlingsplan för hållbar utveckling. Den innehåller områden såsom: miljö, lika villkor, arbets- och studiemiljö, jämställdhetsintegrering och hållbar utveckling i utbildningen med mera.

Örebro studentkår undersökte under vårterminen 2022 studenternas uppfattning av hur Örebro universitet förhåller sig till sin strategi- och handlingsplan för hållbar utveckling 2019–2022. För att undersöka detta fick studenterna möjlighet att svara på en enkät. 70 studenter svarade på enkäten.

Läs rapporten här

bottom of page