top of page
IMG_8638_edited.jpg

Hållbar utveckling

HU-logga-2.png

Agera Influera är Örebro studentkårs kampanj för hållbar utveckling. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma vikten av hållbar utveckling utifrån flera perspektiv - inte minst vikten av hållbar utveckling inom utbildning. Genom kampanjen hoppas vi få fler att vilja agera och att därmed influera andra att göra detsamma. 

Vecka 11

Måndag 13 mars

Uppstart

Veckan presenteras. Håll koll på vad som händer på universitetet och i sociala medier.

Tisdag 14 mars

Föreläsning

"Varför är det svårt att sluta överkonsumera?" 

Magnus Boström

12:15-12:45

Huvudbiblioteket, Campus Örebro

Lunchmacka ingår!

Se eventet i Hitract-appen!

Onsdag 15 mars

Mässa

Hållbarhetsmässa i Kårhuset tillsammans med näringsliv och kommunen.

10:00 - 13:00

Torsdag 16 mars

Föreläsning

"Att äta hållbart - smakens möjligheter och utmaningar" 

Åsa Öström

12:15-12:45

Huvudbiblioteket, Campus Örebro

Lunchmacka ingår!

Se eventet i Hitract-appen!

Fredag 17 mars

Föreläsning

"How to become a sustainable badass" 

Gittemary

12:00-13:00

Prel. Aula Nova

Lunchmacka ingår!

Vecka 12

Måndag 20 mars

Kårsektionernas dag

Det anordnas saker som lunchföreläsning och klädbytardag. Spana in din kårsektions sociala medier!

Tisdag 21 mars

Föreläsning

"Ungas motstånd mot hållbar utveckling" 

Linnea Urberg

12:15-12:45

Huvudbiblioteket, Campus Örebro

Lunchmacka ingår!

Se eventet i Hitract-appen!

Onsdag 22 mars

ESN-lunch

ESN välkomnar studenter till ett gemensamt lunchevent. Detta i form av en dokumentärvisning i BIOn (Sal i Forumhuset)

12:00-13:00

Torsdag 23 mars

Panelsamtal

"Hållbar utveckling" 

Linnea Urberg, Åsa Öström & student

12:15-12:45

Huvudbiblioteket, Campus Örebro

Lunchmacka ingår!
 

Hållbarhetsquiz på Kåren
Örebro Kårhus håller torsdagspub med en hållbarhetstwist

Fredag 24 mars

Workshop

"Motionskrivarevent"

Påverka hållbarhet inom utbildning på nationell nivå.

För att värna om studenternas framtid behöver Örebro studentkår och Örebro universitet sträva efter att ligga i framkant i miljöfrågor, med stöd av sociala och ekonomiska frågor för att stödja miljöperspektivet. En allmän definition av begreppet ”hållbar utveckling” är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Eftersom studenterna är framtiden ligger det alltså i studenternas intresse att värna om den.

Universitetet bör även ta ett större ansvar och verka för de miljö-/sociala/ekonomiska frågor som nästa generation står inför. En ökad kunskap bland universitetets utbildningar i sig skulle även leda till en bättre förståelse kring hur man både som grupp och individ kan arbeta hållbart. En gemensam insats för hållbar utveckling vore inte endast gynnsam för miljön, utan skulle även öka anseendet för universiteten och studentkåren i stort.

vågor

Örebro studentkår anser att:
 

  • Örebro studentkår och Örebro universitet ska verka för en hållbar utveckling genom att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor i sin verksamhet.
     

  • Ett långsiktigt mål för Örebro studentkår och Örebro universitet ska vara att ta stor hänsyn till miljön samt de sociala och ekonomiska frågor som den hänsynen innebär i den dagliga verksamheten
     

  • Det på universitet ska finnas riktlinjer för hur de anställda kan arbeta ur ett mer hållbart perspektiv.
     

  • Både Örebro studentkår och Örebro universitet ska sträva efter att exempelvis verka för en minskad pappersförbrukning, förbättrade möjligheter till källsortering samt inkludering av hållbar utveckling i de program och kurser där ämnet är relevant.

Undersökning för hållbar utveckling vid Örebro universitet 21/22
 

Örebro universitet arbetar med att implementera sin strategi- och handlingsplan för hållbar utveckling. Den innehåller områden såsom: miljö, lika villkor, arbets- och studiemiljö, jämställdhetsintegrering och hållbar utveckling i utbildningen med mera.

Örebro studentkår undersökte under vårterminen 2022 studenternas uppfattning av hur Örebro universitet förhåller sig till sin strategi- och handlingsplan för hållbar utveckling 2019–2022. För att undersöka detta fick studenterna möjlighet att svara på en enkät. 70 studenter svarade på enkäten.

Läs rapporten här

bottom of page