top of page
IMG_0206_edited.jpg

Örebro studentkår

Om Örebro studentkår

Örebro studentkår företräder sedan 1963 samtliga studenter och doktorander vid Örebro universitet. Studentkåren bedriver utbildnings- och studiesociala frågor för att just du som valt Örebro universitet som lärosäte ska få den utbildning du blivit lovad samt en trygg och säker studiemiljö.

Örebro studentkår samarbetar och har ständig kontakt med universitet och kommun för att föra studenters talan i de beslut som påverkar dig som student. Bland annat har studentkåren studentrepresentanter i Fakultetsnämnderna – som är en del av universitetets centrala ledning.

bottom of page