top of page
IMG_3492_edited.jpg

Pedagogiska priset 2022

Nu kan du vara med och utse årets bästa lärare.

Det finns många kunniga, pedagogiska och engagerade lärare på universitetet – men vem har det där lilla extra? Den där läraren som enligt dig förmedlar kunskap på ett alldeles extra engagerat sätt.

Nu är det dags för er studenter att nominera de lärare ni tycker förtjänar att få det pedagogiska priset för 2022. Örebro studentkår utser sedan två pristagare.
Nomineringsperioden är öppen 7 november till 20 november.

Kriterier
Priset tilldelas två lärare som har visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med internationella perspektiv.

Vem kan du nominera?
Du kan nominera lärare vid Örebro universitet, dock inte gästföreläsare eller timanställda.

Vad får vinnande lärare?
Priset består av ett stipendium att använda för lärarens pedagogiska utveckling. Priset delas ut under
universitetets akademiska högtid.

Frågor
…om pedagogiska priset?
Kontakta Kasper Martinell, Örebro studentkår – samordnare@orebrostudentkar.se

…om formuläret?
Kontakta Carolina Wittenfelt, Örebro universitet – carolina.wittenfelt@oru.se

Excellent Teaching Award 2022

Join us now in appointing Örebro University’s teacher of the year!

There are many competent, pedagogically skilled and committed teachers at our University – but what teacher has that extra little something? That teacher who, in your opinion, is able to convey knowledge with that extra pinch of dedication?

Students are now welcome to nominate the teachers they think deserve the Excellent Teaching Award 2022. From among the nominees, Örebro Student Union will then appoint two prizewinners.
The nomination period is open November 7 to November 20.

Criteria
The award is presented to two teachers who have demonstrated resolve and an ability to create, together with the students, a learning experience on a scholarly foundation, which is characterised by innovative teaching and learning methods; active knowledge development; critical thinking; and international perspectives.

Who can you nominate?
You can nominate faculty members at Örebro University. Visiting lecturers or hourly employed lecturers are, however, not eligible.

What does the award entail?
The award is a scholarship to be used by the teacher for their educational development. It will be awarded during the University’s annual academic celebrations.

Questions
…about the Excellent Teaching Award?
Contact Kasper Martinell, Örebro Student Union,

samordnare@orebrostudentkar.se

…about the nomination form?
Contact Carolina Wittenfelt, Örebro University, carolina.wittenfelt@oru.se

bottom of page