top of page

Doctoral student representative to the European University Alliance NEOLAiA

Uppdaterat: 23 nov. 2023

Assignment

Örebro University is part of the university alliance NEOLAiA, consisting of nine European

institutions of higher education. In the summer of 2023, NEOLAiA was granted over 170 million SEK by the EU to carry out collaborative work in education, research, and cooperation.


The project period begins on January 1, 2024, and at that time, a formal organization comes into effect, including the NEOLAiA Student Advisory Group (SAG). SAG is one of three Advisory Boards whose purpose is to provide advice at a strategic level. Each institution has two seats in SAG, resulting in a multicultural group of students.


Meetings will primarily take place digitally, but there is likely to be a physical meeting in Europe every year. SAG is tasked with providing input and advice to NEOLAiA and representing students at the nine partner universities. As a representative in SAG, it is also desirable that you maintain ongoing contact with the local project management for NEOLAiA at Örebro University (ORU) to discuss how ORU can better collaborate with NEOLAiA in relation to ORU´s students.


Meeting Frequency

The working language is English, and meetings occur approximately once a month.


We are looking for

1 doctoral student representative. We prefer representatives that are interested and reasonably knowledgeable in internationalization issues related to education and research.


Application

The application should include:

- Name, phone number, and email

- Background (what you are studying, etc.)

- Motivation for why you are applying for the position


Email your application to samordnare@orebrostudenkar.se

Contact Person

Kasper Martinell

0709-39 99 22


Uppdraget

Örebro universitet ingår universitetsalliansen NEOLAiA som består av nio europeiska lärosäten. Sommaren 2023 beviljades NEOLAiA drygt 170 miljoner kronor av EU för att bedriva gemensamt arbete inom utbildning, forskning och samverkan. Projektperioden startar 1 januari 2024 och då träder också en formell organisation i kraft, där ingår NEOLAiA Student Advisory Group (SAG) som är en av tre ”Advisory Boards” vars syfte är att ge råd på strategisk nivå. Varje lärosäte har två platser i SAG vilket innebär att det kommer bli en mångkulturell grupp av studenter i SAG. Mötena kommer främst ske digitalt, men det kommer sannolikt vara ett fysiskt möte i Europa varje år. SAG ska ge inspel och råd till NEOLAiA samt representera studenterna vid de nio partneruniversiteten. Som representant i SAG är det också önskvärt att du har löpande kontakt med den lokala projektledningen för NEOLAiA vid Örebro universitet (ORU) för att diskutera hur ORU bättre kan arbeta med NEOLAiA i relation till ORU:s studenter.

Mötesfrekvens

Arbetsspråket är engelska och möten sker ca. 1 gång per månad

Vi söker

1 doktorandrepresentant. Vi ser gärna att representanter är intresserad och någorlunda insatt i internationaliseringsfrågor rörande utbildnings- och forskningsfrågor.


Ansökan

Ansökan ska innehålla:

– Namn, telefon nr och epost

– Bakgrund (vad du studerar osv)

– Motivering till varför du söker till posten


Mejla ansökan till samordnare@orebrostudenkar.se

Kontaktperson

Kasper Martinell

0709-39 99 2297 visningar

Comments


bottom of page