top of page

Jenny Bonnevier vinner Pedagogiska priset 2023


Viktor Breström, vice ordförande på Örebro studentkår, Jenny Bonnevier, Anna Olsenius, ordförande för Örebro studentkår

Idag överraskades den första vinnaren av Pedagogiska priset 2023. Jenny Bonnevier är Universitetslektor på Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet och kan numera även titulera sig som vinnare av Pedagogiska priset.


Jenny Bonnevier överraskades under ett möte med applåder och jubel under onsdagen. På plats fanns bland annat representater från Örebro studentkår, däribland Viktor Breström, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar. – Vi är glada att kunna tilldela Jenny det pedagogiska priset. Hon är en fantastisk lärare och förebild för de studenter hon undervisar för. En mycket välförtjänt vinnare av det pedagogiska priset! säger Viktor Breström, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar. Bedömargruppen består av representanter från Kårstyrelsen som tillsammans gått igenom de nomineringar som skickats in från studenter vid Örebro universitet. Kriterierna som bedömargruppen utgått från i sin bedömning beskriver lärarens sätt att undervisa med akademisk grund, nytänkande inom högskolepedagogik, aktiva kunskapsutveckling, kritiska tänkande samt internationella tänkande. Utdrag från studenternas motiveringar: “Jennys undervisning möjliggör för ett intresseväckande och rolig lärande. Hennes ändlösa engagemang för samband, kritiskt tänkande och rättvisa genomsyrar undervisningen och Jenny lyckas på ett inspirerande sätt uppmana och utmana till nya tankar, resonemang och insikter. Jenny är en lektor som genom innovativa metoder, betydelsefulla ämnen och empiri bidrar till att utveckla självständiga och resonerande blivande lärare. Klassrummet känns alltid välkomnande och inbjudande under Jennys föreläsningar. Lärandemiljön vilar lika mycket på hennes engagemang för rättvisa och jämställdhet som hennes undervisning. Jenny bidrar på så sätt till en inkluderande miljö, där varje student blir både sedd och hörd. Jenny är inte bara en lektor i litteraturvetenskap, ämnesdidaktik och kultur, hon är en inspiration för alla blivande lärare. För vad innebär det egentligen att vara lärare? Att kunna citera Shakespeare eller att kunna granska retoriska grepp? Ja, det kanske må stämma, men framför allt har Jenny visat att en lärare bör vara lyhörd, engagerad och ha förmågan att se varje student var de är, vilka de är och vad de är kapabla till. Jenny är en lektor för framtiden och hon bör därmed vinna det pedagogiska priset.” Örebro studentkår har sedan 1999 delat ut pedagogiska priset till två lärare som ”visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med internationella perspektiv”.

70 visningar

Comments


bottom of page