top of page

Skicka in din nominering till Örebro studentkårs årliga priser!


Viktor Breström, kårstyrelseledamot för Grythyttans kårsektion

I slutet av varje verksamhetsår delas priser ut för att uppmärksamma det engagemang som under året stuckit ut lite extra. Priserna tillkännages under Vårkårgalan, som är en tackfest för engagerade medlemmar inom Örebro studentkår. De priser som ska delas ut är årets eldsjäl, årets kårsektion, årets kårvän, årets prestation och årets samarbete. Kårstyrelsen kommer utifrån de nominerar som kommit in ta ett beslut om vilka som vinner. – Nu är det dags att nominera till ÖS årliga priser som delas ut för att lyfta fram alla fantastiska prestationer inom Örebro studentkår! säger Viktor Breström, kårstyrelseledamot för Grythyttans Kårsektion. Nomineringsformuläret är öppet till och med 2 april.

Kriterier: ÅRETS ELDSJÄL

Årets eldsjäl utdelas till en kåraktiv person som genom engagemang, kreativitet och uthållighet har utvecklat och drivit verksamhet som varit till nytta för Örebro studentkår under verksamhetsåret.


ÅRETS KÅRSEKTION

Årets kårsektion utdelas till en kårsektion som gjort särskilda framsteg i sin verksamhet. Kårsektionens arbete har gynnat både sina egna medlemmar samt bidragit positivt till Örebro studentkår som helhet.


ÅRETS KÅRVÄN

Årets kårvän utdelas till en extern aktör eller person som genom särskilda insatser stöttat och varit behjälplig i Örebro studentkårs arbete.


ÅRETS PRESTATION

Årets prestation utdelas till en kårsektion, projektgrupp eller samarbetsförening som genom sitt engagemang skapat extra mervärde för Örebro studentkårs medlemmar samtidigt som det bidragit till en bättre studietid i Örebro.

ÅRETS SAMARBETE

Årets samarbete utdelas till en person, kårsektion eller samarbetsförening som verkat för gott samarbete mellan kårsektioner, kårmedlemmar eller mellan samarbetsföreningar, och som därmed skapat mervärde, särskild nytta eller nöje för studenter och kårmedlemmar vid Örebro universitet.

92 visningar

Comments


bottom of page