top of page

Svara på studentundersökningen och påverka din vardag som student!


Bild: Örebro universitet

I samarbete med Örebro studentkår genomför Örebro universitet just nu Studentundersökningen 2023. Undersökningen vill ta reda på vad du som student anser om din studiemiljö.

Studentundersökningen innehåller frågor om den fysiska, digitala och sociala studiemiljön, trygghet, säkerhet och hälsa, universitetets arbete kring hållbar utveckling samt om Örebro som studentstad. Örebro studentkår vill uppmana alla studenter att svara på enkäten, det ger studentkåren viktiga insikter av studenternas situation vid Örebro universitet och kommer därför underlätta studentkårens arbete för en bättre studietid. Enkäten går att svara på till och med 14 maj.

Länk till enkäten på svenska: https://sunet.artologik.net/oru/Survey/6161


Länk till enkäten på engelska: https://sunet.artologik.net/oru/Survey/6161/en

36 visningar

Comments


bottom of page