top of page

Tommy Borglund vinner Pedagogiska priset 2023Viktor Breström och Tommy Borglund

Idag överraskades den andra vinnaren av Pedagogiska priset 2023. Tommy Borglund är Universitetslektor på Handelshögskolan vid Örebro och kan numera även titulera sig som vinnare av Pedagogiska priset.


Tommy Borglund överraskades under ett möte på torsdagen när representer och personal från Örebro studentkår och Örebro universitet plötsligt klev in i mötesrummet med blommor och bubbel. – Väldigt kul att få tilldela Tommy Borglund det pedagogiska priset. Han har genom sitt driv och engagemang bidragit till att öka intresset masterutbildningen på Handelshögskolan, säger Viktor Breström, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar på Örebro studentkår. Bedömargruppen består av representanter från Kårstyrelsen som tillsammans gått igenom de nomineringar som skickats in från studenter vid Örebro universitet. Kriterierna som bedömargruppen utgått från i sin bedömning beskriver lärarens sätt att undervisa med akademisk grund, nytänkande inom högskolepedagogik, aktiva kunskapsutveckling, kritiska tänkande samt internationella tänkande. Utdrag från studenternas motiveringar: “Tommy visar på otroligt stort engagemang i undervisning kopplat till sitt huvudområde hållbarhet. Som en del i gruppen som startade upp Center for Sustainable Business vid Handelshögskolan har Tommy skapat pedagogisk undervisning med både teoretiska och praktiska inslag. Genom att låta företag få komma och gästföreläsa, anordna studiebesök på företag runtom i Sverige och samtidigt göra kurser i hållbarhet till engelsk undervisning visar Tommy på en tydlig inriktning mot mångfald och ökat mervärde i sin undervisningsteknik. Tommy är en av få lärare vi på mastersprogrammet i Sustainable Business har sett verkligen brinner för ämnet och bjuder in samtliga studenter, oavsett bakgrund, till engagemang för lärandets utvecklingsprocess. Varför Tommy ska vinna årets pedagogiska pris är för hans djup och engagemang i sitt lärande, sin inbjudande karaktär som ser till att höra varje student under lärandeprocessen och hans breda kunskap i att skapa mervärde i ett så viktigt ämne som hållbarhet och hållbar utveckling. Därför anser jag att Tommy borde tilldelas det pedagogiska priset.”

“Jag nominerar Tommy Borglund till det Pedagogiska priset då Tommys engagemang, lättsamhet och verklighetsförankring skapar och utvecklar intresset för ämnet som han undervisar i. Tommys styrkor finns i hans hängivenhet i att lära ut, kommunicera och hjälpa studenterna att öka intresse för det berörda ämnet. Tommys differentiering av undervisningsmetoder visar på och förtydligar det faktum att han tar hänsyn till olika inlärningsförmågor och planerar undervisningen därefter. Stort tack Tommy!” Örebro studentkår har sedan 1999 delat ut pedagogiska priset till två lärare som ”visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med internationella perspektiv”.

233 visningar
bottom of page