top of page

Tyck till om framtidens utbildning!


Kasper Martinell, Samordnare på Örebro studentkår

Vilken är den bästa metoden för att bedriva utbildning? Meningarna delar sig i hur framtiden bör formas och vad som är högkvalitativ utbildning. Just nu genomför Örebro studentkår en enkätundersökning i syfte att utreda studenternas åsikter om hur framtidens högre utbildning bör vara formad kopplat till undervisningsmetoder och kvalité.

Svaren från enkäten används för att bygga ett underlag till Örebro studentkårs kontinuerliga arbete med att förbättra situationen för studenterna vid Örebro universitet. Dina svar är anonyma!
43 visningar
bottom of page