top of page

Var med i hörandegruppen till rekrytering av ny rektor!

Uppdaterat: 20 maj

Örebro universitets nuvarande rektor har vid årsskiftet 24/25 fullgjort sitt förordnande som rektor för Örebro universitet. Detta innebär att en process ska inledas med syfte att föreslå en ny rektor och en ny prorektor. Genom processen som genomförs så ska lärare, övriga anställda och studenter höras. Vid Örebro universitet ska det därför tas fram en hörandeförsamling. Denna församling ska bestå av följande grupper:

  • 30 företrädare för lärare utsedda av fakultetsnämnderna.

  • 15 företrädare för övriga anställda utsedda av personalorganisationerna.

  • 15 företrädare för studenter utsedda av studentkåren”

Nu har du den unika möjligheten att delta i hörandegruppen och representera studentrösten i rekryteringsprocessen av ny rektor. Genom att delta i hörandegruppen kommer du vara med och tycka till gällande valet av ny rektor till Örebro universitet. Är du intresserad av att vara en del av hörandegruppen? Skicka en kort motivering till varför du vill vara med samt vad du pluggar och vilken kårsektion du tillhör. Skicka detta via mail till polsek@orebrostudentkar.se senast 30 augusti. OBS! För att vara en del av hörandegruppen behöver du vara registrerad student vid Örebro universitet under vårterminen och höstterminen 2024.

792 visningar

Comments


bottom of page